انتصابات09:011397/11/15
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

معاون وزیر نفت در حکمی فرود عسگری را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار NIOC، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به عسگری آمده است: «نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب می نمایم. انتظار است با بهره گیری از دانش و تجربه طولانی و مسئولیت هایی که به عهده داشتید، منشا خدمات شایسته و موثر در صنعت نفت باشید.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال در انجام امور محوله خواستارم.»

2/25871