یادداشت
نفت گام به گام در مسير توسعه پايدار
  • 1398/6/13 چهارشنبه نفت گام به گام در مسير توسعه پايدار
    شاخص های پایداری و حفظ محیط زیست طی دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی این ابعاد، بنیادي‎ترین رکن برنامه ریزی در رسیدن به توسعه پایدار است.
منابع نفتی و گازی دریای خزر ذخیره‎ای استراتژیک برای آیندگان
پارس جنوبي؛ گام‌هاي آخر توسعه
  • 1398/6/5 سه‌شنبه پارس جنوبي؛ گام‌هاي آخر توسعه
    از آن زمان كه نام «پارس جنوبي» به عنوان پرآوازه‌ترين ميدان مستقل گازي جهان و سرمايه عظيم ملي در آب‌هاي سرزمين‌مان بر سر زبان‌ها افتاد، بيش از سه دهه مي‌گذرد و كتاب توسعه فازهاي 24گانه اين گنج زيرزميني به صفحات آخر خود نزديك شده است.
اقتصاد مقاومتی محور تحولات بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران
  • 1398/6/4 دوشنبه اقتصاد مقاومتی محور تحولات بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران
    یک‌ صنعت‌ سرآمد، کارآفرین، تحول‌گرا و هوشمند برای بقا و استمرار تولید انبوه در شرایط عادی راهکارها و گزینه‌های مختلفی پیش رو دارد، اما در شرایط تحریم و رویارویی مستقیم در جنگ تمام عیار اقتصادی، حفظ ثبات و سرآمدی این صنعت منوط به کاربست آزموده‌ترین گزینه‌ها، اثربخش‌ترین راهکارها و موثرترین شیوه‌های مدیریتی است که دربرگیرنده همه ظرفیت‌ها، امکانات و اندوخته‌های تجربی آن شرکت در طول زمان باشد.