یادداشت


اطلاع رسانی مرکز ثقل تحول در بهینه سازی مصرف انرژی

در دنیای کنونی، انرژی به عنوان یک عامل اصلی و تعیین کننده قدرت سیاسی و اجتماعی در پیشرفت جوامع صنعتی نقش دارد به طوری که میزان دسترسی هر کشور به منابع گوناگون انرژی، نمایانگر میزان پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور در جهان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، بر اساس میزان نقشی که انرژی در قدرت سیاسی و اقتصادی کشور ها دارد، هر کشور در صدد جستن بهره بیشتر و نهایت استفاده از این منابع به منظور پیشبرد اهداف خود است.

همسو با روند رو به رشد و تحولات سریع صنعت در جهان، میزان مصرف انرژی نیز شتاب گرفته است. قیمت بالای انرژی و هزینه های بسیار زیاد بخش سرمایه ای و رشد بی پروای صنعتی شدن جوامع و نیاز روز افزون آنها به انرژی، کشورها را بر آن داشته است که برای جلوگیری از مصرف بی رویه و غیربهینه انرژی و همچنین کاهش هزینه های تولید و افزایش رفاه عمومی، سیاست هایی را تحت عنوان بهینه سازی مصرف انرژی به مرحله اجرا درآورند.
کشور ایران با داشتن منابع عظیم انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز می تواند نقش تعیین کننده ای در معاملات جهانی ایفا کند و با توجه به میزان ذخایر این منابع خدادادی بسیاری از تحولات سیاسی کشور از این منظر عبور می کند. بنابراین نقش انرژی در کشور ایران مانند کشورهای دیگر استراتژیک است و نباید آن را نادیده انگاشت.
بنا بر آمارهای رسمی، سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف به هدر می رود. این امر موجب شده که علاوه بر کاهش منابع انرژی کشور، آلودگی و هزینه‌های سنگین استحصال انرژی، تولید، انتقال و توزیع انرژی افزایش یابد.
برنامه های سند چشم انداز 20 ساله کشور، تا سال 1404، به گونه ای ترسیم شده که ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری، در سطح منطقه با هویت اسلامیی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است.
بنابراین یکی از چالش‌ های کنونی در دستیابی به اهداف این سند، تامین انرژی مطمئن برای رشد اقتصادی پرشتاب است. این مشکل نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز وجود دارد. از این‌ رو، تلاش می ‌شود با تدوین استاندارد و نظارت کافی بر مصرف انرژی و با اعمال روش‌ های گوناگون از قبیل اطلاع رسانی از میزان مصرف انرژی، راهنمایی در زمینه مصرف صحیح انرژی و تعدیل قیمت حامل‌ های انرژی، مصرف انرژی را در کشور کنترل کرده و نیازهای زیست محیطی و توسعه زیربنایی را فراهم نمایند.
برای بهینه سازی مصرف انرژی ضروری است که به یک سری از استانداردهای مصرف انرژی در بخش های مختلف که مطابق با آخرین سطح تکنولوژی و دیگر عوامل تاثیرگذار بر مصرف انرژی تدوین شده است، توجه کرد، سپس آنها را در قالب راهکارهایی که قابلیت اجرایی داشته باشند به تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش های مختلف ارایه کرد.
این گزارش حاکی است، در ارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی راهکارهای گوناگونی ارایه شده است که در اغلب آنها به ارتقای فن آوری و مدیریت تقاضا در بخش های مختلفی چون حمل و نقل و بخش های انرژی در مصارف خانگی و ساختمان ها توجه شده است.
در کنار رویکردهای فنی و مهندسی برای بهینه سازی مصرف انرژی، اتخاذ رویکردهای اجتماعی از قبیل آموزش، اطلاع رسانی و تعـدیل رفتـارها و هنجـارهای مربـوط به مصـرف انـرژی نیز ضـروری است تـا از ایـن طـریق نـگرش مصرف کنندگان انرژی توسط روش های صحیح علمی مبتنی بر اصول روان شناختی و جامعه شناختی به سمت منطقی کردن الگوی مصرف انرژی هـدایت شود.
بنابراین اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ سازی پایدار است و این مقوله نیازمند راهکاری است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند وبه تدریج بهینه سازی مصرف انرژی نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ در تمامی عرصه مصرف تبدیل شود .
لذا فاکتورهای انسانی در نقش های اجتماعی و سیستم های سازمانی مختلف می تواند بر روی نحوه مصرف انرژی مؤثر واقع شود، این امر تنها با آموزش و ارتقای دانش افراد جامعه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی مقدور می شود.
یکی از کم هزینه‌ترین،با دوام‌ ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش‌ های جلوگیری از افزایش مصرف غیر ضروری و به عبارتی، بهینه سازی مصرف انرژی، برنامه ‌های آگاه سازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی است. باید توجه داشت که در صورت آگاهی مردم در مواردی که قدرت انتخاب دارند، آنان الگوی صحیح مصرف را پیگیری می کنند.
آموزش و آگاه سازی افراد به کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف (صنعت، ساختمان، حمل و نقل و سایر) کمک می کند. به همین منظور برای منطقی کردن مصرف انرژی، ضروری است نگرش و انگیزش مصرف کنندگان نیز هدایت شود.
ارتقاء سطح آموزش و آگاه سازی در جامعه، با انجام اقدامات متعددی نظیر آموزش مدیریت مصرف انرژی در صنایع، آگاه سازی از طریق رسانه های عمومی و از سوی دیگر آگاه سازی از نحوه صحیح مصرف انرژی به ویژه بین دانش آموزان و دانشجویان محقق می شود.
آموزش مدیریت مصرف، آگاه سازی مردم از فرایند تولید انواع انرژی، میزان مصرف سرانه مردم کشور ما نسبت به سایر کشورها ـ حتی کشورهایی که جمعیتی به مراتب بیشتر از ما دارند و برابری میزان مصرف کشور ما نسبت به این کشورها در برخی از اقلام مصرف انرژی از مواردی است که ضرورت اطلاع رسانی به مردم و آموزش استفاده صحیح و بهینه از انرژی را بیان می‌کند.
بهینه سازی مصرف انرژی به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است که سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها می شود و این امر نیز به مراتب بستر مناسب برای گسترش عدالت فراهم می کند.
بی تردید تحقق این امر از طریق اطلاع رسانی و ارایه آموزش های مناسب به ویژه در مدارس و مراکز آموزشی به طرق مختلف و به صورت آموزش های مستقیم و غیرمستقیم میسر می شود. 

 شیرین یزدانی