عمومی


10:081391/11/8
برای دومین سال پیاپی،
بیمارستان بزرگ نفت اهواز، تندیس طلایی جشنواره کشوری حاکمیت بالینی را تصاحب کرد

با تلاش شبانه روزی مدیریت و کارکنان بیمارستان بزرگ نفت اهواز، این بیمارستان برای دومین سال پیاپی از استان خوزستان موفق به دریافت تندیس طلایی و لوح تقدیر از دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، پس از بازدید انجام شده از سوی بازرسان و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارزیابی شاخص ها و بررسی نحوه اجرای محورهای حاکمیت خدمات بالینی این بیمارستان در این جشنواره به عنوان بیمارستان برگزیده از استان خوزستان انتخاب و معرفی شد.
دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی به منظور اعلام نتایج این ارزیابی و معرفی بیمارستان های برگزیده کشور در تهران برگزار شده است.
در این مراسم محراب اسدپور؛ رئیس بیمارستان بزرگ نفت اهواز، لوح تقدیر و تندیس این جشنواره را از دکتر طریقت؛ سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دریافت کرد.

شماره خبر:1/10216
منبع: روابط عمومی بهداشت و درمان اهواز