.
.
حفاری اکتشافی در جزیره مینو

مته دکل ١٨ مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نقطه صفر مرزی در جزیره مینو در جستجوی نفت و گاز دل زمین را می کاود.

عکاس:مجتبی محسنی

1397/5/23 سه‌شنبه
 
امتیاز دهی