.
.
نصب دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی

دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز پنجشنبه (٢٥ بهمن‌ماه) در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شد. شناور HL۵۰۰۰ عملیات نصب سکوی اقماری ۲۴A با وزنی معادل ٢٣٠٠ تن را در دریا تکمیل کرد.

عکاس:محسن میرزایی

1397/11/26 جمعه
 
امتیاز دهی