.
.
نشست خبری مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره

در آخرین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت نشست خبری حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران برگزار شد.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1398/2/14 شنبه
 
امتیاز دهی