پنجشنبه 18 آذر 1400   17:45:24
.
.
ساختار سطحی میدان گازی شانول (تاقدیس خشت)

میدان گازی شانول (تاقدیس خشت) در لارستان فارس و در 80 کیلومتری جاده اصلی خنج - لامرد قرار دارد. علی رحمانی، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و فارغ التحصیل زمین شناسی در مقطع دکتری این تصاویر را ارسال کرده است.

عکاس:علی رحمانی

1397/6/3 شنبه
 
امتیاز دهی