.
.
کارگاه آموزشی تخصصی طرح یکپارچه مدیریت پسماند

کارگاه آموزشی تخصصی طرح یکپارچه مدیریت پسماند همسو با سرفصل‎های فازهای اجرایی قرارداد طرح یکپارچه مدیریت پسماند شرکت ملی نفت ایران امروز (دوشنبه 12 آذرماه) از سوی مدیریت پژوهش و فناوری این شرکت برگزار شد.

عکاس:مجتبی محسنی

1397/9/12 دوشنبه
 
امتیاز دهی