.
.
امضای تفاهمنامه بین پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات قاره

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فلات فلات ایران در سومین روز نمایشگاه صنعت نفت تفاهم نامه ای با موضوع پروژه كنترل آب دهي به روش تزريق ژل پليمري امضا کردند.

عکاس:مجتبی محسنی

1398/2/13 جمعه
 
امتیاز دهی