.
.
نشست خبری مدیرعامل شرکت متن

نشست خبری تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت جمعه 13 اردیبهشت در حاشیه سومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت برگزار شد.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1398/2/13 جمعه
 
امتیاز دهی