.
.
آیین رونمایی از کتاب مثلث انرژی در نمایشگاه صنعت نفت

در حاشیه سومین روز از برگزاری نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت، آیین رونمایی از کتاب مثلث انرژی؛ مروری بر تاریخ شفاهی 20 ساله شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.

عکاس:مجتبی محسنی

1398/2/13 جمعه
 
امتیاز دهی