.
.
رونمایی از دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت

در سومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت از محصولات و دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1398/2/13 جمعه
 
امتیاز دهی