دوشنبه 7 مهر 1399   09:19:55
.
.
بازدید مدیرعامل متن از شرکت پمپیران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن بازدید از شرکت های پمپیران و پتکو از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه بومی سازی الکتروپمپ های موردنیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک قرار گرفت.

عکاس:مجتبی محسنی

1398/10/4 چهارشنبه
 
امتیاز دهی