پنجشنبه 1 آبان 1399   17:46:39
.
.
عملیات خط لوله دومین گوی شناور پارس 2

عکاس:محسن میرزایی

1399/7/13 یکشنبه
 
امتیاز دهی