جمعه 7 آذر 1399   20:32:51
.
.
بازدید معاون تولید شرکت ملی نفت از سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

فرخ علیخانی، بازدید معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر بازدید کرد.
1399/8/21 چهارشنبه
 
امتیاز دهی