جمعه 28 خرداد 1400   06:53:05
.
.
بازدید معاون تولید شرکت ملی نفت از سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

فرخ علیخانی، بازدید معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر بازدید کرد.
1399/8/21 چهارشنبه
 
امتیاز دهی