چهارشنبه 1 بهمن 1399   14:25:29
.
.
آیین امضای تفاهمنامه بین شرکت نفت خزر و توسعه و مهندسی گاز

محور اصلی این تفاهمنامه که با حضور علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر و بهرام صلواتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران سه شنبه، ۹ دی ماه امضا شد، بر انتقال دانش و تجربیات با محوریت مطالعات میادین و ساختارهای واقع در دشت گرگان و حوزه خزر و نیز ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی استوار است.

عکاس:مهدی فخر

1399/10/10 چهارشنبه
 
امتیاز دهی