دوشنبه 18 اسفند 1399   07:12:28
.
.
توافق نامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی شریف

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1399/11/6 دوشنبه
 
امتیاز دهی