جمعه 28 خرداد 1400   07:47:45
.
.
امضا توافق نامه طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی کنترل و راهبری شناورهای عملیاتی

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1399/11/6 دوشنبه
 
امتیاز دهی