دوشنبه 18 اسفند 1399   07:12:50
.
.
نشست هم اندیشی وزیر نفت با سازندگان صنعت نفت

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1399/11/6 دوشنبه
 
امتیاز دهی