سه‌شنبه 31 فروردین 1400   09:16:02
.
.
تاسیسات نفتی میدان آذر

عکاس:مجتبی محسنی

1399/12/12 سه‌شنبه
 
امتیاز دهی