جمعه 28 خرداد 1400   07:41:10
.
.
بازدید معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی نفت خزر

فرخ علیخانی، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی نفت خزر بازدید کرد.

عکاس:مهدی فخری

1400/3/12 چهارشنبه
 
امتیاز دهی