چهارشنبه 5 آبان 1400   13:40:27
.
.
طرح نوسازی مرکز سلامت کار و درمانگاه مرکزی نفت

مرکز سلامت کار و درمانگاه مرکزی صنعت نفت پس از تکمیل مراحل نوسازی، بهسازی و نیز تأمین تأسیسات و تجهیزات روزآمد به بهره‌برداری رسید.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1400/4/7 دوشنبه
 
امتیاز دهی