يكشنبه 21 بهمن 1397 جدول عرضه
 
نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
1 نفت خام سبک ایران 1397/8/6 یک میلیون 79/15 فارسی
2 نفت خام سبک ایران 1397/8/20 700هزار 71/59 فارسی
3 نفت خام سبک ایران 1397/11/1 یک میلیون 52/42 فارسی
4 نفت خام سبک ایران 1397/11/15 یک میلیون 56/24 فارسی       
English
5 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/11/24 یک میلیون 61/19 فارسی
6 نفت خام سبک ایران 1397/11/29 یک میلیون 56/81 فارسی 
English
7 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/12/06 یک میلیون 62.76 فارسی
8 نفت خام سبک ایران 1397/12/13 یک میلیون 59.63 فارسی
English
9 میعانات گازی پارس جنوبی 1397/12/20 یک میلیون 66.31 فارسی
English
10 نفت خام سبک ایران 1397/12/27 یک میلیون 61.73 فارسی
English
11 نفت خام سبک ایران 1398/01/20 یک میلیون 63.36 فارسی
English
12 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/01/27 یک میلیون 67.85 فارسی
English
13 نفت خام سبک ایران 1398/02/03 یک میلیون 65.43 فارسی
English
14 نفت خام سنگین ایران 1398/02/10 یک میلیون 63.51 فارسی
English
15 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/02/17 یک میلیون 72.20 فارسی
English
16 نفت خام سبک ایران 1398/02/31 دو میلیون 67.28 فارسی
English
17 نفت خام سنگین ایران 1398/03/07 دو میلیون 64.29 فارسی
English
18 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/03/13 دو میلیون 67.14 فارسی
English
19 نفت خام سبک ایران 1398/03/21 دو میلیون 67.32 فارسی
English
20 نفت خام سنگین ایران 1398/03/28 دو میلیون 59.59 فارسی
English
21 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/04/04 دو میلیون 58.43 فارسی
English
22 نفت خام سبک ایران 1398/04/11 دو میلیون 59.28 فارسی
English
23 نفت خام سنگین ایران 1398/04/18 دو میلیون 57.66 فارسی
English
24 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/04/25 دو میلیون 60.40 فارسی
English
25 نفت خام سبک ایران 1398/05/01 دو میلیون 61.42 فارسی
English
26 نفت خام سنگین یران 1398/05/08 دو میلیون 58.81 فارسی
English
27 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/05/15 دو میلیون 60.17 فارسی
English
28 نفت خام سبک ایران 1398/05/22 دو میلیون 57.98 فارسی
English
29 نفت خام سنگین ایران 1398/05/30 دو میلیون 52.81 فارسی
English
30 نفت خام سنگین ایران 1398/06/05 دو میلیون 50.37 فارسی
English
31 نفت خام سنگین ایران 1398/06/12 دو میلیون 50.54 فارسی
English
32 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/06/20 دو میلیون 56.09 فارسی
English
33 نفت خام سبک ایران 1398/06/26 دو میلیون 56.78 فارسی
English
 
امتیاز دهی
 
 

شرایط عمومی

1- متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز 6 درصد ارزش سفارش به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی اقدام کنند.

2- از نظر صلاحیت متقاضیان خرید، صرف توانایی تادیه پیش پرداخت طبق بند 1، کفایت می کند و خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- حداقل حجم بارگیری برای حمل دریایی 35 هزار بشکه و برای حمل زمینی هزار بشکه است.

5- زمان بارگیری محموله، حداکثر 90 روز پس از تاریخ عرضه خواهد بود و خریدار باید طی این بازه زمانی بر اساس فرآیند اعلامی در اطلاعیه عرضه اقدام به بارگیری نماید.

6-
جهت تسویه باقی وجه معامله، صورت حساب موقت قبل از بارگیری به صورت ارزی یا ریالی به میزان 100 درصد ارزش محموله صادر می شود که خریدار باید نقدی یا اعتباری نسبت به تسویه آن از طریق واریز به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا خارج از بورس با تامین اعتبار جهت واریز به حساب های معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت ایران از طریق کلیه روش های ممکن از جمله مکانیزم های ارزی موجود و منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران اقدام نماید.

7- در حالت تسویه حساب اعتباری، مهلت تسویه حساب حداکثر 90 روز بعد از تاریخ بارنامه خواهد بود و خریدار موظف است طی این دوره بر اساس شیوه توافق شده نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
8- در حالت تسویه حساب به صورت ریالی نرخ تسعیر ارز، اسکناس سنا است و بر این اساس خریدار معاف از پیمان سپاری ارزی ارزش محموله صادراتی است.
9- محل و شیوه تحویل محموله ها، جهت حمل دریایی به صورت فوب خارگ یا عملیات کشتی به کشتی(STS) و جهت حمل زمینی برای نفت خام از مخازن نفت پالایشگاه تبریز و برای میعانات گازی از مخازن پالایشگاه ستاره خلیج فارس قابل تحویل است.