دوشنبه 6 ارديبهشت 1395


نام: رضا
نام خانوادگی:دهقان
سمت: معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی

سال تولد: 1352

تحصیلات:

پسا دکترا - مدیریت ساخت، مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

دکترا - مدیریت پروژه، مهندسی عمران دانشگاه کلگری

کارشناسی ارشد - مدیریت پروژه دانشگاه کلگری  

کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی دانشگاه تهران 

لیسانس - مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف 

سوابق کاری:

رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیریت هماهنگی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران   

مدیر PMO، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران          

متخصص مدیریت پروژه، شرکت نفت و گاز پارس   

مهندس پروژه/ کنترل پروژه، Hatch Ltd    

مدیر ساخت طرح فاز 13 و 14، شرکت نفت و گاز پارس       

کارشناس استانداردها، شرکت ملی نفت ایران       

مهندس پروژه، پروژه LDPE پتروشیمی مارون، شرکت مهندسین مشاور سازه

مهندس پروژه، شرکت مهندسی و مدیریت ره نوفروز 
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 9161