چهارشنبه 5 آبان 1395


نام : رضا

نام خانوادگی:
خلیلی

سمت:
معاون مدیرعامل در امور عملیات غیر صنعتی و رئیس شورای فرهنگی شرکت ملی نفت ایران

تحصیلات:
لیسانس زبان انگلیسی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
دکترای مدیریت بحران

سوابق کاری:
رییس تدارکات امور کالا مناطق نفت خیز جنوب
مدیر بازرگانی مناطق نفت خیز جنوب
رییس مجتمع آموزشی مناطق نفت خیز جنوب
معاون مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران-خدمات
مدیریت امور پشتیبانی
معاونت امور پشتیبانی
عضو شورای فرهنگی شرکت ملی نفت ایران
عضو شورای ورزش شرکت ملی نفت ایران
عضو کمیسیون مناقصات شرکت ملی نفت ایران
عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت
نماینده تام الاختیار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مسکن کارکنان

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 5404