آگهی مناقصه بهسازی و بروز رسانی سیستم اعلام حریق برج های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 01-97
  
آگهی مناقصه عمومی بازسازی خوابگاه های مرکز آموزش محمود آباد به شماره 28-97
  
مزایده اجاره غرفه ی مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 05-98
  
آگهی ابلاغ رای
  
چاپ آگهی مزایده شماره 1/98/669 و 1/98/670
  
چاپ تجدید آگهی مزایده های شماره 4/98/663 و 5/98/663
  
چاپ تجدید آگهی مزایده شماره 1/98/667
  
تجدید آگهی مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 و سیستم اعلام حریق آدرس پذیر تعدادی از واحدهای شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-97
  
مناقصه عمومی حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 13-98
  
اصلاحیه آگهی مناقصه خدمات پشتیبانی سازمان حراست به شماره 24-98
  
آگهی مزایده اجاره بهای غرفه های مجتمع محمود آباد به شماره 02-98
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 2/98/664 و 2/98/666
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 668/98/1 و 668/98/2
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراست ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 12-98
  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراست ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 12-98
  
تجدید آگهی مزایده شماره 1/98/661
  
برگزاری مزایده های شماره 1/98/668 و 2/98/668
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 1/98/665و 2/98/665
  
تجدید آگهی مزایده های شماره 2/98/664، 2/98/666 و 1/98/666
  
برگزاری مزایده های شماره 633/98/4 و 633/98/5
  
آگهی صدور سند المثنی شش دستگاه خودرو سنگین اسقاطی از رده خارج
  
آگهی مزایده فروش یک باب ساختمان مشتمل بر 10 واحد مسکونی واقع در تهران- خیابان شهید دستجردی (ظفر) به شماره 03-98
  
برگزاری مزایده شماره 667/98
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به شماره 97-30
  
برگزاری مزایده شماره 666/98
  
برگزاری مزایده شماره 665/98
  
برگزاری مزایده شماره 664/98
  
برگزاری مزایده شماره 663/98
  
برگزای مزایده شماره 662/98
  
برگزاری مزایده شماره 661/98
  
تجدید مناقصه عمومی تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
سومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 28،29 و 23 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 شرکت ملی نفت ایران به شماره 31-97
  
مزایده اجاره بهای غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 01-98
  
برگزاری مزایده شماره 660.2.98
  
برگزاری مزایده شماره 659.1.98
  
برگزاری مزایده شماره 658.1.98
  
برگزاری مزایده شماره 657.11.97
  
برگزاری مزایده شماره 656.10.97
  
مناقصه انجام خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 23، 28 و 29 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 شرکت ملی نت ایران به شماره 31-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش و پتروشیمی به شماره 27-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات و تله اسکی ساختمان شماره 30 به شماره 11-97
  
مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-97
  
مناقصه عمومی انتظامات ساختمان های 22-25-226-27-30-32-33 به شماره 29-97
  
برگزاری مزایده شماره 654/9/97
  
آگهی مزایده اجاره غرفه های مجتمع تجاری ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-97
  
برگزیده مزایده شماره 97.9.653
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی حمل و نقل درون شهری و برون شهری(خودروهای حجمی متوسط و بزرگ به شماره 26-97)
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فن آوری و پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز به شماره 22-97
  
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و اجرای زیر ساخت سامانه های ارتباطی ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران به شماره 52-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی بنایی و تعمیرات اماکن ساختمان شماره 31به شماره 24-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و تنظیفات ساختمان شماره 31 به شماره 18-97
  
مزایده شماره 652.8.97
  
برگزاری مزایده شماره 97.08.651
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 33 به شماره 21-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 32 به شماره 20-97
  
اصلاحیه تجدید مزایده فروش 9 واحد آپارتمان واقع در برج های مجتمع مسکونی آ-اس-پ به شماره 04-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی واحدهای ستادی به شماره 17-97
  
برگزاری مزایده شماره 649.7.97
  
تجدید مزایده فروش 9 واحد آپارتمان واقع در برج های مجتمع مسکونی آ-اس-پ به شماره 04-97
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
مناقصه عمومی خدمات حجمی تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 12-97
  
مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای فراگیران مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 10-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 04-97
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیرات و برق مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 16-97
  
آگهی مزایده فروش 20 واحد مسکونی متعلق به شرکت ملی نفت ایران واقع در برج های مجتمع آ-اس-پ به شماره 04-97
  
برگزاری مزایده شماره 648.05.97
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 825kva شماره ساختمان 31 به شماره 31-96
  
تجدید آگهی مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی تعمیرات و برق ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 28-96
  
برگزاری مزایده شماره 97/04/647
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 46-96
  
آگهی مزایده فروش 16 واحد آپارتمان اداری در منطقه آزاد کیش به شماره 02-97
  
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کاغذ، چاپ و لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
  
اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین کاغذ، صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران به شماره 46-96
  
برگزاری مزایده شماره 646/01/97
  
برگزاری مزایده شماره 645/01/97
  
آگهی ابلاغ رای 9 نفر
  
آگهی ابلاغ اتهام 4 نفر
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی پشتیبانی زیر ساخت سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی ساختمان شماره 31 بشماره 47-96
  
ابطال مزایده شماره 644/12/96
  
برگزاری مزایده شماره 644/12/96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیراتی و برق مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 33-96
  
اطلاعیه لغو آزمون استخدامی
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات تنفسی و خاموش کننده های چرخدار آتش نشانی به شماره 43-96
  
تجدید آگهی مناقصه عموم یک مرحله ای انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ، لیتو گرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان 31 به شماره 44-96
  
مناقصه خدمات حجمی مراقبت راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیراتی و برق ساختمان های شرکت ملی نفت ایران یه شماره 28-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی و عملیات اطفا حریق و امداد و نجات ساختمان شماره 31 به شماره 45-96
  
مزایده غرفه چایخانه سنتی ویلا در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 06-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران به شماره 15-96
  
تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات ورزشی و آموزشی به شماره 26-96
  
تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 5-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی، تنظیفات، تاسیسات و فضای سبز ساختمان 32 به شماره 29-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان 31 به شماره 31-96
  
مزایده شماره 96/10/643
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ساختمان شماره 31 به شماره 32-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 08-96
  
مزایده شماره 642/10/96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 26 و 30 به شماره 42-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 25و 35 به شماره 41-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان های 22 و 27 به شماره 40-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای جا به جایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 35-96
  
آگهی مزایده شماره 96/9/641
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورفرهنگی و خدمات پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 27-96
  
مزایده شماره 640/08/96
  
مزایده اجاره غرفه نانوایی مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 03-96
  
تجدید مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمد آباد به شماره 04-96
  
آگهی استخدام در شرکت های تابعه وزارت نفت
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان های 27،26،25و 30 بشماره 12-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مراقبت،راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی و تعمیراتی ساختمان شماره 31 به شماره 24-96
  
مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات تعیین حریم خطوط لوله تاسیسات و چاه های (بخش خشکی) شرکت ملی نفت ایران به شماره 21-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی سازمان حراست تهران به شماره 30-96
  
فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار (یک مرحله ای) مناقصه عمومی انجام خدمات ورزشی و آموزشی یه شماره 26-96
  
مناقصه خدمات حجمی مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی، تعمیرات و برق یازده ساختمان شرکت ملی نفت ایران به شماره 28-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی به شماره 23-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان های شرکت ملی نفت به شماره 22-96
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی کار با رایانه به شماره 13-96
  
آگهی ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نوسازی آسانسورهای ساختمان مرکزی 39 به شماره 25-96
  
آگهی مزایده شماره 96/6/639
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 20-96
  
مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های 25-26-27-30 به شماره 11-96
  
مناقصه خدمات عمومی انتظامات ساختمان شماره 31 به شماره 16-96
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 18-96
  
مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی و تخصصی اصفهان به شماره 17-96
  
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تامین کاغذ، چاپ، لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
تجدید مناقصه عمومی خدمات حجمی تهیه، توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 31 به شماره 15-95
  
اصلاحیه مناقصه عمومی سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-96
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی مزایده شماره 96/05/638
  
مناقصه عمومی سرویس نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 09-96
  
آگهی ابلاغ رای (11 نفر)
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی آموزشی محمود آباد به شماره 01-96
  
مناقصه عمومی تکمیل پروژه احداث استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی محمود آباد -بشماره 05-96
  
آگهی مزایده شماره 96/03/637
  
مناقصه عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون راننده به شماره 03-96
  
مناقصه عمومی سرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان شرکت ملی نفت ایران و چهار پست اختصاصی برق به شماره 38-95
  
آگهی مزایده شماره 636
  
آگهی مزایده شماره 635
  
آگهی مزایده شماره 634
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 43-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات چاپ، نشر و توزیع ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز در سطح کشور به شماره 23-95
  
آگهی ابلاغ رای(6 نفر)
  
آگهی ابلاغ رای (5 نفر)
  
مناقصه عمومی خدمات حجمی رنگ آمیزی اماکن ساختمان شماره 31 به شماره 41-95
  
مناقصه عمومی توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 30-95
  
مناقصه عمومی تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 31 به شماره 15-95
  
آگهی مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 04-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل روابط عمومی به شماره 22-95
  
آگهی مزایده شماره 633/11/95
  
آگهی مزایده شماره 632/11/95
  
آگهی ابلاغ رای 5 نفر
  
آگهی ابلاغ رای 6 نفر
  
مناقصه تکمیل پروژه احداث اقامتگاه ورزشکاران مجموعه آبعلی بشماره 33-95
  
آگهی مزایده شماره 630/11/95
  
آگهی مزایده شماره 629/11/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی ساختمان های شماره 22و 35 به شماره 26-95
  
مناقصه عمومی خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 28و 29 و 23 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 به شماره 32-95
  
مناقصه عمومی حفاظت اماکن و تاسیسات ساختمان های 28 و 29 شرکت ملی نفت ایران به شماره 31-95
  
مناقصه خدمات حجمی سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 34-95
  
مناقصه عمومی خدمات حراستی, حفاظتی و نگهبانی ادارات مرکزی سازمان حراست به شماره 04-95
  
آگهی مزایده به شماره 627/10/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت, محوطه سازی و بهسازی جنگل ساختمان 31 و فضای سبز ساختمان هی 22 و 35 به شماره 25-95
  
آگهی مزایده شماره626/10/95
  
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
1- ابلاغیه وزیر نفت در خصوص نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات
2- دستورالعمل شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
3- تقویم زمان فراخوان عمومی
  
آگهی مزایده شماره 95/10/625
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی به شماره 20-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 به شماره 18-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام (6نفر)
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فناوری و پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز به شماره 19-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتری ساختمان مرکزی جدید به شماره 01-95
  
مناقصه عمومی خدمات و تنظیفات ساختمان 31 به شماره 13-95
  
مناقصه خدمات حجمی راهبری و کاربری سامانه های اطلاعات و ارتباطات ساختمان شماره 31 به شماره 17-95
  
آگهی مزایده شماره 95/8/624
  
مناقصه خرید و نصب دو دستگاه دیسک usp-vsp به شماره 12-95
  
مزایده اجاره غرفه فست فود در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد
  
مناقصه خدمات حجمی تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 3-95
  
مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری (خودروهای جمعی متوسط و بزرگ به شماره 10-95)
  
آگهی ابلاغ رای
  
احضار و ابلا اتهام
  
اطلاعیه تکمیل فرم ارزیابی صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) خارجی جهت حضور در مناقصات قراردادهای بالادستی نفت و گاز
  
مناقصه انتظامات ساختمان های شماره 25-26-27-32 و 33 به شماره 11-95
  
احضاریه و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مزایده فروش سه گروه کالای خارج از رده مستقر در آبعلی و بندرعباس به شماره 95.5.623
  
مناقصه خدمات حجمی واحدهای ستادی به شماره 02-95
  
مناقصه اجرای پروژه ایمن سازی در برابر حریق برج های ساختمان 31 به شماره 03-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده فروش لوازم حفاری آزمایشگاهی کامپیوتر و غیره به شماره 95/5/622
  
فراخوان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی(انگلیسی)
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران به شماره 74-94
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی به شماره 72-94
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 33 به شماره06-95
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 32 به شماره 05-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه, نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی جدید شماره 01-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات و تله اسکی ساختمان شماره 30(مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی) به شماره 39-94
  
مزایده فروش ضایعات فلزی به شماره 95.3.619
  
مناقصه عمومی خرید و تجهیز ساختمان 31 به شماره 69-94
  
مزایده فروش اجناس خارج از رده به شماره 95.3.620
  
مناقصه عمومی خرید اقلام چوبی ساختمان 31 به شماره 68-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 3 نفر
  
مزایده فروش سه گروه خودرو به شماره 95.3.618
  
مزایده فروش دو نوع لوله به شماره 95.3.617
  
مزایده فروش کالا به شماره 95.2.616
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
اصلاحیه مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
مزایده فروش کالای خارج از رده به شماره 95.1.615
  
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مراکز مطالعات مشاغل و سنجش شایستگی های شغلی
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 5 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
اصلاحیه مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
مناقصه خدمات حجمی نگهداری چمن زمین فوتبال ساختمان 29 به شماره 40-94
  
تجدید مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
آگهی مزایده خودروهای مستعمل مستقر در انبار بازرگانی ری به شماره 94.11.614
  
مناقصه خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان 31 به شماره 64-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده شماره 94.11.613
  
مزایده فروش مته مستعمل حفاری به شماره 94.11.610 pt
  
مزایده اجاره جت اسکی مجتمع محمود آباد شرکت ملی نفت ایران
  
مناقصه خدمات حجمی رنگ آمیزی به شماره 65-94
  
مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی به شماره 63-94
  
مناقصه تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و ... هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 46-94
  
تجدید مناقصه توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 45-94
  
مناقصه نگهداری تاسیسات مرکزی به شماره 20-94
  
مناقصه خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات به شماره50-94
  
مزایده به شماره 94.10.611
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی چاپ، نشر و توزیع ماهنامه اکتشاف و تولید به شماره 62-94
  
مزایده به شماره 94.9.610
  
مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
اصلاحیه مناقصه رنگ آمیزی ساختمان مجموعه ورزشی محمود آباد به شماره 50-93
  
مناقصه خدمات سرویس آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
  
مناقصه احداث خوابگاه اصفهان به شماره 57-94
  
مزایده ضایعات فلزی و مته حفاری مستعمل به شماره 608/8/94
  
مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و برق به شماره 19-94
  
مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی به شماره 42-94
  
آگهی ابلاغ رای
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده آگهی لوازم مستعمل به شماره 607/7/94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان سرویس دهی آبدارخانه های ادارات مرکزی به شماره 25-94
  
 مناقصه عمومی جابه جایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 38-94
  
 مناقصه عمومی انجام خدمات حجمی کار با رایانه به شماره 34-94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان انجام امور فرهنگی ورزشی به شماره 23-94
  
 مناقصه احضار و ابلاغ اتهام
  
 اصلاحیه-مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی حراست به شماره 11-94
  
 فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
  
 مناقصه خدمات حجمی پشتیبانی مرکز آموزش فنی اصفهان به شماره 35-94
  
 مناقصه خدمات دفتری و آزمایشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت به شماره 05-94
  
 مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان شماره 31 به شماره 03-94
  
 مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه ورزشی آموزشی به شماره 22-94
  
 مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی تخصصی اصفهان به شماره 36-94
  
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان شماره31 به شماره 28-94
  
 مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات، تاسیسات و فضای سبز ساختمان 32 به شماره 10-94
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ساختمان های 25و 35 به شماره 9-94
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 26و 30 به شماره 8-94
 مناقصه خدمات تهیه،  طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 22 و 27 به شماره 7-94
 خدمات سرویس, نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی به شماره 16-94
 خدمات پشیبانی سازمان حراست به شماره 11-94
 مناقصه خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 33-94
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و رنگ آمیزی برج های محمود آباد به شماره 50-93
 آگهی احضار و ابلاغ اتهام
 مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و تعمیراتی به شماره 37-94
 اصلاحیه مناقصه خدمات خرید دو دستگاه X_RAY به شماره 48-93
 مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شماره 30-94
 مناقصه عمومی سرویس و نگهداری سیستم های آتش نشانی به شماره 16-94
 مناقصه خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان شماره 30 به شماره 13-94
*قدردانی امام جمعه خرمشهر از خدمت‎رسانی نفت و گاز اروندان
امام جمعه خرمشهر از خدمت‌رسانی شرکت نفت و گاز اروندان به مناطق مسکونی این شهر که به سبب بارندگی‌های سیل‌آسا با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند، قدردانی کرد.

*تداوم خدمات نفت‌وگاز اروندان تا رفع کامل آبگرفتگی‌

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، روز پنجشنبه (پنجم دی‌ماه) از مناطق آب‌گرفته شهرستان خرمشهر بازدید کرد.

*رفع بخش عمده‌ای از مشکلات مناطق دچار آبگرفتگی با امکانات شرکت اروندان

تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت نفت و گاز اروندان در کنار همکاری سازنده با فرمانداری، شهرداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی خرمشهر سبب شد بخش زیادی از مشکلات ساکنان مناطق دچار آبگرفتگی، برطرف شود.

 * هماهنگی ملی حفاری با استانداری و ستاد بحران خوزستان برای استمرار خدمت رسانی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: شرکت ملی حفاری به‌طور برخط با استاندار و ستاد بحران استان خوزستان در ارتباط و آماده امدادرسانی به مناطق دچار آبگرفتگی است.

* آخرین وضعیت کمک رسانی به آبادان و خرمشهر با حضور مدیران نفتی بررسی شد

آخرین وضعیت کمک رسانی به مناطقی که در آبادان و خرمشهر دچار آبگرفتگی شدند با حضور نماینده ویژه وزیر نفت و مدیران عامل شرکت های تابعه نفت بررسی شد.


* فیلم/ تشریح برخی خدمات نفت برای رفع آبگرفتگی خوزستان در بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما

بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما (دوم دی ماه) به تشریح بخشی از خدمات شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در جمع آوری آب های سطحی خوزستان پرداخت.


* حضور فعال نفت و گاز اروندان برای عبور از بحران آب‎گرفتگی در خرمشهر و شادگان 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از بسیج همه جانبه امکانات این شرکت در ارائه خدمات امدادی در جهت رفع مشکلات ناشی از آبگرفتگی در شهرستان های خرمشهر و شادگان خبر داد.

* بررسی اقدام‎های نفت برای جمع‌آوری آب‌های سطحی با حضور استاندار خوزستان

در نشست عصر یکشنبه (اول دی ماه) معاون وزیر نفت و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران با استاندار خوزستان پیرامون اقدام های صنعت نفت در حوزه کمک‌رسانی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و آبگرفتگی‌ بحث و تبادل نظر شد.

حضور مستمر گروه‌های عملیاتی و ماشین‌آلات مناطق نفت‎خیز جنوب برای رفع آب‎گرفتگی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: به دنبال بارندگی‌های اخیر شهر اهواز و شروع آبگرفتگی‌ها در هفت نقطه از شهر اهواز و یک نقطه از شهرستان کارون که در وسعت زیاد دچار آبگرفتگی شدید شدند، با اعزام گروه‌های عملیاتی و ماشین‌آلات مورد نیاز حضور مستمر داشته‌ایم

بسیج امکانات نفت تا بازگشت کامل آرامش به خوزستان؛
فیلم/ گزارش سیمای خوزستان از حضور نماینده وزیر نفت و مدیران ارشد شرکت ملی نفت در مناطق آسیب دیده

شرکت‎های تابعه شرکت ملی نفت ایران در رفع آبگرفتگی کارون حضور فعالی دارند
فرماندار شهرستان کارون گفت: شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران به ویژه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران در رفع آبگرفتگی مناطق این شهرستان حضوری فعال دارند

خدمات صنعت نفت در مناطق آسیب دیده ادامه دارد/ دیدار مدیران ارشد نفت با اهالی کوت عبدالله و کوی دانشگاه اهواز
به دنبال تاکید وزیر نفت مبنی بر بسیج کامل امکانات نفت برای کاهش آسیب ‌دیدگی مردم خوزستان بر اثر بارش های سیل آسای اخیر، هیأتی از مدیران ارشد این وزارتخانه و مدیران ارشد صنعت نفت در استان خوزستان با اهالی مناطق کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون و کوی دانشگاه در کلان شهر اهواز دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات ناشی از سیلاب اخیر قرار گرفتند

سیج امکانات نفت تا بازگشت کامل آرامش به خوزستان
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با حضور در نشست ستاد بحران صنعت نفت در استان خوزستان، بر بسیج کامل امکانات نفت برای کاهش آسیب‌دیدگی مردم خوزستان تاکید کرد و گفت: پیرو دستور وزیر نفت، باید با تمام توان در کنار مردم استان باشیم

اهم اقدام‎های مناطق نفت‎خیز جنوب در جریان آب گرفتگی اخیر اهواز و کارون
در پی بارندگی های سیل آسای اخیر در استان خوزستان، خدمات گسترده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از ساعات اولیه به دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر درون شهری آغاز شد و این خدمات همچنان ادامه دارد

* استمرار خدمت‎ رسانی مناطق نفت‎خیز جنوب برای رفع آبگرفتگی معابر
در پی بارندگی های سیل آسای اخیر در استان خوزستان، خدمات گسترده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از ساعات اولیه به دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر درون شهری آغاز شد و این خدمات همچنان ادامه دارد.


دستور وزیر نفت برای امدادرسانی حداکثری به مردم شریف خوزستان
وزیر نفت در حکمی محسن پاک‌نژاد، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری را برای امدادرسانی حداکثری به مردم شریف خوزستان مامور کرد تا در راس هیأتی بر نحوه عملیات امدادی شرکت‌های تابعه به مردم شریف خوزستان نظارت و نیازهای بیشتر را اعلام کند.

استقرار ۲ دستگاه پمپ پرفشار و ۸۰۰ متر خط لوله برای تخلیه آب‎های سطحی کارون
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از استقرار دو دستگاه پمپ فشار قوی (پمپ تراک) و احداث ۸۰۰  متر خط لوله جهت تخلیه آب های سطحی شهرستان کارون از سوی این شرکت خبر داد.

* بسیج امکانات وزارت نفت برای کاهش آسیب به مردم خوزستان
وزیر نفت در پیامی به مدیران عامل شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، حفاری ایران و نفت و گاز اروندان بر بسیج امکانات وزارت نفت برای کاهش آسیب به مردم خوزستان در پی بارش‌های سیل‌آسای اخیر تاکید کرد.


مدیریت مقابله با پیامدهای ناشی از سیل کارون به ملی حفاری واگذار شد
استاندار خوزستان گفت: مدیریت مقابله با پیامدهای ناشی از بارندگی های سیل آسا و دفع آب های سطحی در شهرستان کارون که به دنبال بارندگی های سیل آسای دوشنبه گذشته در استان حادث شد به شرکت ملی حفاری ایران واگذار می شود.

 
مناطق نفتخیز جنوب ۲ قرارداد پژوهشی امضا کرد
آیین امضای ۲ قرارداد پژوهشی در زمینه زمین شناسی و رسوب زدایی از تجهیزات نفت و گاز میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر برگزار شد.


غرب کارون، نقطه قوت کارنامه وزارت نفت است
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به افزایش ۵ برابری ظرفیت تولید نفت میادین مشترک غرب کارون طی ۶ سال اخیر، گفت: شتاب در توسعه غرب کارون، نقطه قوت عملکرد وزارت نفت در دولت تدبیر و امید است.


گازسوزی در غرب کارون به صفر می‎رسد/ تولید داخل تجهیزات نفت با مهندسی معکوس 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: با تکمیل طرح NGL۳۲۰۰ گازسوزی در غرب کارون به صفر می رسد.


امضای ۲ تفاهمنامه همکاری از سوی مدیریت طرح‌های عمرانی نفت/ تخصیص ۱۰۵ میلیارد تومان برای طرح فاضلاب خوزستان
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی شرکت ملی نفت ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، ۲ تفاهم نامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب اهواز و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان امضا کرد.


بومی سازی ۲۱۵۰ قطعه مورد نیاز در شرکت نفت و گاز آغاجاری
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ضمن ابراز خرسندی از تعامل خوب بین صنعت نفت و بخش خصوصی در به اشتراک گذاری دانش فنی، تجربه و تخصص، گفت: با تکیه بر توان سازندگان داخلی، امسال ۶۴ قلم کالا شامل ۲۱۵۰ قطعه را با سود و صرفه ی ۲۸۰ میلیارد ریالی نسبت به نمونه های خارجی، بومی سازی کردیم.


تدوین برنامه جامع ۵ ساله در واحد پژوهش مناطق نفت‎خیز جنوب
رییس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تدوین برنامه جامع پنج ساله در این واحد خبر داد و گفت: این برنامه در تمامی سطوح سازمانی طرح ریزی و اجرایی شده است.
 


رونمایی از ابزار اساسی کاربردی در حفاری افقی و جهت‌دار
 «پالسر مثبت» به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی کاربردی در عملیات حفاری افقی و جهت‌دار چاه‌های نفت و گاز، در حاشیه یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه ساخت  تجهیزات حفاری خوزستان رونمایی شد.


بومی‎سازی ۸ هزار قطعه در نفت و گاز مارون
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از ساخت داخل و تلاش در راستای رونق تولید، گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون، با همکاری سازندگان داخلی بیش از ۵۰۰ قلم کالا مشتمل بر ۸۰۰۰ قطعه از قطعات ماشین آلات پیچیده فرایندی را ساخته ایم و اکنون در بخش پمپ های پساب و شیرهای کنترل از نمونه خارجی بی نیاز هستیم.


اهتمام جدی مناطق نفت‎خیز جنوب به استفاده از نیروهای بومی و کالاهای ساخت داخل
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب موضوع اشتغال زایی و ایجاد زنجیره اشتغال در زمینه های مختلف را از اولویت های این شرکت برشمرد و گفت: این شرکت در پروژه های خود اهتمام جدی مناطق نفتخیز جنوب به استفاده از نیروهای بومی و کالاهای ساخت داخل دارد.


رونمایی از نرم‌افزار پیش‌بینی، تشخیص و کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز
 همزمان با دومین روز یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات حفاری، نرم‌افزار پیش‌بینی، تشخیص و کنترل فوران چاه‌های نفت و گاز (WELL CONTROL SOFTWARE) با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران رونمایی شد.


قرارداد مطالعات جامع میدان‎های مارون، رگ سفید و پازنان امضا شد
قرارداد مطالعات جامع میادین مارون، رگ سفید و پازنان میان شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شركت های مشاور امضا شد.


امضای تفاهمنامه همکاری مناطق نفتخیز جنوب و سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران
تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایرانی میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران امضا شد.


امضای تفاهمنامه پژوهشی بین شرکت ملی حفاری و دانشگاه شهید چمران اهواز
تفاهمنامه علمی و پژوهشی بین شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز امضا شد.  


نیازسنجی مواد شیمیایی مهم و پر مصرف در شرکت ملی نفت ایران
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب از تشکیل کمیته مواد شیمیایی در شرکت ملی نفت ایران با حضور شرکت های تابعه برای شناسایی مواد شیمیایی مهم و مورد استفاده خبر داد.


آموزش ۶ هزار نیرو در دوره‎های کنترل فوران چاه
رئیس آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران از آموزش ۶ هزار نیرو در دوره های کنترل فوران چاه خبر داد.


ریشه‎یابی حوادث فوران چاه با برگزاری دوره آموزشی در استانداردهای جهانی    
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از مطالعه و ریشه یابی حوادث فوران چاه با برگزاری دوره آموزشی در استانداردهای جهانی خبر داد.


اولویت‎های کاری شرکت نفت و گاز اروندان تشریح شد
مدیر امور فنی شركت نفت و گاز اروندان، نگهداشت توان تولید نفت با استفاده حداكثری از ظرفیت های داخلی و حفاظت از محیط زیست را از جمله مهمترین اولویت های کاری این شرکت اعلام کرد.    


فرصت‎های توسعه ساخت داخل در پروژه‎های صنعت نفت بررسی شد
فرصت‎های توسعه ساخت داخل در پروژه‎های صنعت نفت در نمایشگاه صنعت نفت خوزستان بررسی شد.    


نمایشگاه نفت خوزستان، زمینه‎ساز فرصت طلایی برای تعامل مراکز دانش بنیان، سازندگان داخلی و صنعتگران
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری خوزستان پیامی را منتشر کرد.    


تشریح اقدام‎های نفت و گاز کارون در زمینه ساخت داخل، مسئولیت اجتماعی و محیط زیست
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با اشاره به توجه ویژه این شرکت به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، گفت: ۹۵ درصد آلاینده‌های گازی در این شرکت جمع آوری شده و بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام شده است.


معرفی فهرست ۷۵۰۰ قلم كالای مورد نیاز صنعت نفت به سازندگان داخلی
در نخستین روز برپایی یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان و هفدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری، از سوی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب فهرست ۷۵۰۰ قلم كالای مورد نیاز صنعت نفت به سازندگان داخلی معرفی شد.


ساخت و رونمایی از 11 تجهیز راهبردی با حمایت مناطق نفت‎خیز جنوب     
۱۱ قلم کالای راهبردی صنعت نفت که با حمایت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از سوی شرکت‌های ایرانی بومی‌سازی شده است، در جریان برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت رونمایی شد.


گام‎های بلندی در تامین نیازهای صنعت حفاری برداشته شده است/ بومی‎سازی 40 تجهیز پیچیده با فناوری روز     
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه گام های بلندی در تامین نیازهای صنعت نفت و حفاری برداشته شده است، اظهار کرد: شمار قطعات کاربردی در صنعت حفاری تولید داخل با احتساب تکثیر منابع تا کنون از مرز ۲۲ هزار و ۵۰۰ قطعه فراتر رفته است.


اهتمام شرکت گچساران به فعالیت‎های پژوهشی و حمایت از شرکت‎های دانش بنیان     
 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: این شرکت به افزایش فعالیت‎های پژوهشی و حمایت از شرکت‎های دانش بنیان اهتمام ویژه ای دارد.


عمده بار اقتصادی تحریم بر دوش صنعت نفت است     
 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین بار مشکلات اقتصادی کشور در تحریم‎ها بر دوش صنعت نفت است؛ صنعتی که می‌توانست به واسطه تحریم، محل وارد شدن آسیب به کشور باشد، اما امروز به نقطه قوت ایران تبدیل شده است.


شرکت ملی حفاری از 2 کتاب و 5 تجهیز کاربردی رونمایی کرد     
همزمان با آغاز به‎کار یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه صنعت حفاری خوزستان، شرکت ملی حفاری ایران از ۵ تجهیز و ابزار کاربردی در عملیات حفاری و ۲ کتاب رونمایی کرد.


نمایش توانمندی‎های علمی و فنی کشور با استفاده از تولید داخل در پروژه‎های ملی     
استاندار خوزستان گفت: تولیدات داخلی برای استفاده در پروژه های مهمی مانند طرح گوره –جاسک توانمندی‎های علمی و فنی کشور را به نمایش می گذارد.


اشتغال مولد و افزایش بهره‎وری با بهره‎مندی از توان شرکت‎های ایرانی     
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه نمایشگاه صنعت نفت خوزستان به محلی برای گردهمایی سالانه سازندگان بزرگ و کوچک و صاحبان کسب و کار تبدیل شده است، گفت: بخش خصوصی و دولتی دست در دست هم کمک کنند و اگر به دنبال اشتغال مولد و افزایش بهره وری هستیم باید از توانمندی شرکت ایرانی و قطعات ایرانی استفاده شود.


معاون تولید شرکت ملی نفت ایران: بخش دولتی در کنار سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت است
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بخش دولتی در کنار سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت است، گفت: اگر چنین هدفی محقق شود و نگاه کار گروهی داشته باشیم می توان مشکلات را به صورت درون زا حل کرد.


یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان آغاز به‌کار کرد   
یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان با حضور فعالان صنایع نفت و گاز به‌طور رسمی گشایش یافت.


 نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت، فرصتی مناسب در مسیر رونق تولید داخل
 با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان «سال رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری، نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری - خوزستان به عنوان یكی از مهمترین رویدادهای عرصه صنعت نفت و حمایت از ساخت داخل کشور، فرصتی مغتنم جهت تحقق این شعار متعالی و ایجاد هر چه بیشتر رونق تولید در حوزه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری است.
   


دستاوردهای ساخت داخل و مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب تشریح شد
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز خوزستان به تشریح عملکرد و دستاوردهای این شرکت در حوزه حمایت از ساخت داخل، رونق تولید و مسئولیت های اجتماعی پرداخت.


اهتمام صنعت نفت به جمع آوری گازهای همراه
مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب با اشاره به برنامه این شرکت برای جمع آوری گازهای مشعل تصریح کرد: با دستور مقام عالی وزارت نفت و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، ۲ قرارداد جمع آوری گازهای مشعل با شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مارون به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار طی سال گذشته امضا شد.


۲۲ آذرماه، آغاز به‎کار نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت و هفدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری جمعه، ۲۲ آذرماه در اهواز آغاز به کار می کند.
 


  
  افتتاح مركز مانیتورینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نفت و گاز اروندان
  امضای قرارداد مشارکت مهندسی، تامین کالا و خدمات حفاری در توسعه میدان‎های سپهر و جفیر
  با اعتبار ۳۸ میلیارد تومانی
۵۳ پروژه مسئولیت اجتماعی نفت آماده بهره‎برداری در هفته دولت است​​​​​​​

  اقتصاد مقاومتی محور تحولات بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران​​​​​​​
  دستاوردها و چشم‎اندازهای توسعه میادین غرب کارون
  با انجام اقدام‌های اصلاحی مخزنی و درون‌چاهی
چاه شماره ۳۰ میدان آغاجاری عملیاتی شد

  با هدف ارتقاء شاخص‎های سلامت كاركنان نفت
درمانگاه صنعتی غرب كارون افتتاح شد

  نگاهی به كارنامه شرکت ملی نفت ایران به مناسبت هفته دولت/۳
پارس جنوبی؛ خط مقدم توسعه صنعت نفت

  به مناسبت هفته دولت
خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری تشریح شد

  به مناسبت هفته دولت
بیست‎وهفتمین پروژه مسئولیت اجتماعی نفت در استان فارس به بهره‌برداری می‌رسد

  نگاهی به كارنامه NIOC به مناسبت هفته دولت/۲
گام‎های بلند شرکت ملی نفت ایران برای انجام ۱۰ طرح اكتشافی در کشور

  به مناسبت هفته دولت
دستاوردهای یک‎ساله شركت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب‎ تشریح شد

  نگاهی به كارنامه شركت ملی نفت ایران به مناسبت هفته دولت/۱
تولید روزانه ۸۵۰ میلیون مترمكعب گاز و تحقق افق‎های توسعه‎ای صنعت نفت

   مدیرعامل شرکت ملی حفاری تاکید کرد
اتمام حفاری ۱۲۴ حلقه چاه‎های نفت و گاز در یک سال/ ملی حفاری، دانشگاهی برای پرورش شرکت‎های خصوصی توانمند است

  انجام عملیات تخصصی دریایی با بالاترین استاندارد بین‎المللی در پایانه‎های نفتی
 


  
 


نام:
فردین
نام خانوادگی: اسعدی
سال تولد: 1355
سمت: مجری طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس‌جنوبی
مدرک تحصیلی:

   کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری
سوابق: 
    معاون عملیات قائم‌مقام فاز 11 پارس‌جنوبی
    مدیر پروژه فاز 1 طرح توسعه لایه‌های نفتی
 
  NO. Product Supply Date Supply volume
(barrels)
Base price
(dollar/barrel)
Volume of deals
(barrels)
Deal price
(dollar/barrel)
1 Iranian light crude oil 07.11.2018 1 million 79.15 280000 74.85
2 Iranian light crude oil 11.11.2018 700000 71.59 700000 64.97
3 Iranian light crude oil 18.02.2019 1 million 56.81 35000 52.25
4 Iranian heavy crude oil 30.04.2019 1 million 63.51 70.000 60.68
 
Archive
ردیف محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
حجم معاملات
(بشکه)
قیمت معامله
1 نفت خام سبک ایران 1397/08/06 یک میلیون 79.15 280 هزار 74.85
2 نفت خام سبک ایران 1397/08/20 700هزار 71.59 700 هزار 64.97
3 نفت خام سبک ایران 1397/11/29 یک میلیون 56.81 35 هزار 52.25
4 نفت خام سنگین ایران 1398/02/10 یک میلیون 63.51 70 هزار 60.68
نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
13 نفت خام سبک ایران 1398/02/03 یک میلیون 65.43 فارسی 
English  
14 نفت خام سنگین ایران 1398/02/10 یک میلیون 63.51 فارسی 
English  
15 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/02/17 یک میلیون 72.20 فارسی 
English  
16 نفت خام سبک ایران 1398/02/31 دو میلیون 67.28 فارسی 
English  
17 نفت خام سنگین ایران 1398/03/07 دو میلیون 64.29 فارسی 
English  
18 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/03/13 دو میلیون 67.14 فارسی 
English  
19 نفت خام سبک ایران 1398/03/21 دو میلیون 67.32 فارسی 
English  
20 نفت خام سنگین ایران 1398/03/28 دو میلیون 59.59 فارسی 
English  
21 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/04/04 دو میلیون 58.43 فارسی 
English  
22 نفت خام سبک ایران 1398/04/11 دو میلیون 59.28 فارسی 
English  

آرشیو
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت