شنبه 6 آذر 1389
تزریق گاز به میدان نفتی کوپال
ایستگاه جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز به میدان نفتی کوپال از حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب با صرف هزینه 200 میلیاردریال در 2 مرداد 1382 افتتاح شد.با تزریق 150 میلیون فوت مکعب گاز در روز به مخزن کوپال از هرزرفت نفت به علت افت فشار مخزن و حذف هزینه‌های اضافه برای تثبیت سطح تولید جلوگیری شد. برای این طرح در آن زمان، مزایای زیر ذکر شده‌بود:
-    افزایش بازیافت نهایی نفت از 663 میلیون بشکه به 837 میلیون بشکه
-    جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه به میزان 9 میلیون لیتر متر مکعب در روز و استحصال مایعات گازی حدود 2 هزار بشکه در روز
-    حفظ فشار مخزن و جلوگیری از تغییرات یا احداث تاسیسات جدید
-    افزایش بهره‌دهی چاه‌ها و جلوگیری از حفر چاه‌های اضافی
-    کاهش هزینه‌های تولید و انتقال نفت و گاز
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 2055