شنبه 24 مهر 1389
نام:محمد

 نام خانوادگی: نریمسازاد 
                  
سمت:
مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت

سال تولد:1339

مدرک تحصیلی:
 لیسانس مدیریت بازرگانی / دانشجوی فوق لیسانس مدیریت اجرائی

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت خدمات رفاهی نفت
رئیس خدمات سازمان تعاونی مصرف
رئیس خرید پروژه های نفت و گاز
رئیس روابط عمومی اهواز/ مارون
رئیس خدمات پشتیبانی طرحهای نفت و گاز مدیریت مهندسی و ساختمان
معاون پشتیبانی مدیر مهندسی و ساختمان
فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان
 
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 5253