چهارشنبه 12 آذر 1399   16:27:25
شنبه 24 آذر 1397
در این بخش شما می توانید مطالب مرتبط به صنعت نفت را مطالعه کنید.
این نشریات شامل،نشریات اداری،موردی و پژوهشی است.
مطالب این بخش بصورت فایل pdf قابل مشاهده و دریافت است.
کتاب
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  یادگارهای ماندگار/ وصیت نامه های شهیدان شرکت ملی نفت ایران
  شهید صالح، یادمان سردار شهید مهندس سید علی اصغر صالحی
  روایت نفت مروری بر نیمه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران
  کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان
  مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی در صنعت نفت
  نگاهی به فعالیت های پژوهش وفناوری
  پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران  
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  مجموعه تصویبنامه های نفت، گاز و پتروشیمی
  کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس استاندارد IEEE
  کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای در صنعت نفت
  کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری(کتاب جامع)-جلد اول
  کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری(کتاب جامع)-جلد دوم

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر