يكشنبه 24 مرداد 1389نام :
جهانگیر
نام خانوادگی: پورهنگ
سمت: مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
تحصیلات: مدرک کارشناسی فیزیک هسته ای و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کاری:
 
مهندس ناظر ابزار دقیق در پروژه های نفت و گاز مهندسی ساختمان
سرپرست ابزار دقیق پالایشگاه گاز دالان
سرپرست ابزار دقیق واحدهای گاز و گاز مایع700/800
رئیس اداره تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
مدیر پروژه های احداث واحدهای نمکزدایی لب سفید - اهواز بنگستان یک- هفتکل - نفت سفید
قائم مقام و رئیس امور مهندسی طرح احداث واحدهای نمکزدایی
مجری طرح احداث و توسعه واحدهای نمکزدایی آغاجاری و گچساران

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 5583