يكشنبه 24 مرداد 1389نام:محسن 

نام خانوادگی
:دهان زاده

سمت:مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

تحصیلات: 
لیسانس مهندسی شیمی-دانشکده نفت آبادان سال 1366
فوق لیسانس مهندسی نفت -گرایش مخازن هیدروکربوری از دانشگاه تهران سال 1372

سوابق شغلی:   

          مدیرعامل شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز کارون (اهواز)
 

          رئیس مهندسی بهره‌برداری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون (اهواز)
 
  سرپرست پروژه مهندسی بهره‌برداری (چاهها و تأسیسات) (اهواز)
  سرپرست گروه مهندسی بهره‌برداری (اهواز)
  مهندس تولید چاههای نفت (Field Engineer ) (اهواز)
  مهندس ارشد تولید (چاهها و تأسیسات) (اهواز)مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 6008