يكشنبه 24 مرداد 1389

نام:
ابراهیم

نام خانوادگی:
پیرامون

سمت:مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

سال تولد: 1345

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری

سوابق کاری: 22 سال سابقه خدمتمقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 5917