دوشنبه 5 اسفند 1398   19:09:14

برگزاری نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری

نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری در تاریخ 6 الی7 آذرماه سال جاری برگزار گردید


نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری در تاریخ 6 الی7 آذرماه سال جاری به میزبانی شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار گردید. در این جلسه عناوین واحدها ،‌ماموریت های واحد ،‌ حوزه های نتایج کلیدی و وظایف آنها استاندارد گردید.
حاضرین در این جلسه عبارت بودند از :خانم ها :نصیری و عاشوری و ‌آقایان: براتی ،‌تمدن ،‌منجزی،‌طهماسبی،‌سلطانی،‌صدیق و کاظم خانیعكس هاي مرتبط :
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی