شنبه 28 دي 1398   06:52:51

برگزاری سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان

سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان در ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید.


جلسه استاندارد سازی رده امور کارکنان در تاریخ 13/10/1395 در ساختمان مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران برگزار شد . در این جلسه وظایف این رده بررسی و استاندارد گردید.حاضرین در این جلسه عبارت بودند از : آقایان دکتر صیاد ،‌آقایی،‌مرادپوری،‌صدیق،‌کاظم خانی


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی