دوشنبه 30 دي 1398   18:26:57

برگزاری دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در بهمن ماه 1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.


دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در تاریخ 16 الی 18 بهمن ماه  1395 در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید. در این دوره 54 مربی شرکت نموده و دوره ها در سه مرحله دانش مدیریت ،‌توانایی استدلال و کار با سامانه آموزش داده شدند و در نهایت با شرکت در آزمون سیستم مدیریت عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی