پنجشنبه 28 شهريور 1398   22:13:20

برگزاری جلسه استاندارد سازی رده برنامه ریزی و آموزش

جلسه استاندارد سازی برنامه ریزی و آموزش در تاریخ 11 اسفندماه 1395 برگزار گردید.


جلسه استاندارد سازی رده برنامه ریزی و آموزش; در تاریخ 11 اسفندماه 1395 به میزبانی شرکت اروندان در آبادان برگزار گردید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی