شنبه 28 دي 1398   07:04:04

برگزاری دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد

دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد 22 خردادماه 1396 برگزار گردید.


دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد در 22 خردادماه سال جاری با حضور آقایان: فخرایی ( معاون مدیر در آموزش و بهبود منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ) ،‌مومنی ( رئیس هماهنگی طرح ها و مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران  ) ، منصور نژاد ( مدیریت توسعه منایع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) ، ابوالحسنی ( مدیر منابع انسانی شرکت پایانه های نفتی ایران) ،‌بیات ( مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ) ،‌علمداری( رئیس مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) ،‌شفیعیان ( رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت نفت مناطق مرکزی)،‌قاسمی ( رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران)،‌صیاد ( رئیس پروژه مدیریت عملکرد)،‌آرمان ( مشاور) ،‌صدیق( کارشناس ارشد مدیریت عملکرد ) برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تشریح اهداف تشکیل کمیته ،‌گزارش مختصر از مباحث مطرح شده در جلسه پیشین کمیته ارائه گردیدو سپس مسائل ،‌مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی