دوشنبه 30 دي 1398   19:12:25

اولین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396

اولین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در تاریخ 13/04/96 از ساعت 9 الی 12 در ساختمان مرکزی هشتم برگزار گردید.


در این نشست ضمن حضور هماهنگ کنندگان محترم مدیریت های ستادی ،‌مباحثی به شرح زیر مطرح گردید:
1- اجرا و تکمیل نمودن نسخه دوم سامانه مدیریت عملکرد
2- ادامه فاز استاندارد سازی رده های سازمانی
3- گزارش آموزش و بازآموزی هماهنگ کنندگان ،‌مربیان و مروجین
4- تشریح آخرین وضعیت برنامه آموزش الکترونیک
5- برگزاری جلسات هماهنگی و پایش مستمر عملکرد مدیریت های ستادی و شرکتها
6- تشکیل کارگروه ویژه جهت طرح مشکلات و موانع برنامه مدیریت عملکرد ( اتاق فکر)
پس از آن در این نشست تصمیماتی نیز اتخاذ گردید که برای مشاهده صورت جلسه می توانید اینجا کلیک نمایید.عكس هاي مرتبط :
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی