دوشنبه 5 اسفند 1398   18:58:00

برگزاری جلسه تدوین مقررات برنامه مدیریت عملکرد

جلسه تدوین مقررات برنامه مدیریت عملکرد مورخ 2/05/96 با حضور 4 شرکت اصلی وزارت نفت برگزار گردید.


با توجه به تدوین مقررات اجرایی برنامه مدیریت عملکرد ، از 4 شرکت اصلی  به نام های شرکت ملی نفت ایران ،‌شرکت ملی گاز ایران ،‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزبانی واحد تدوین مقررات اداری وزارت نفت دعوت بعمل آمد. در این جلسه ضمن آشنایی و ارائه برنامه مدیریت عملکرد در شورای اداری وزارت نفت ،مقرر گردید ‌زمینه های اجرایی آن  نیز فراهم گردد.
افرادی که در این جلسه حضور داشتند به شرح ذیل می باشد:
1- جناب آفای مولائی - مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
2- جناب آقای حیدر اصفهانی - مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران
3- جناب آقای نصر اصفهانی -مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
4- جناب آقای آقاهادی- مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی
5- جناب آقای ترابی- مدیر کل محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
6- جناب آقای فخرایی- معاونت محترم مدیر در اموزش و بهبود منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران
7- جناب اقای صیاد - رئیس محترم پروژه مدیریت عملکرد شرکت ملی نفت ایران
8- جناب اقای صدیق - کارشناس ارشد مدیریت عملکردکلمات کليدي
 
امتیاز دهی