دوشنبه 30 دي 1398   18:07:27

برگزاری جلسه ترویج فرهنگ سازی مدیریت عملکرد

جلسه ترویج فرهنگ سازی مدیریت عملکرد در تاریخ 2/05/96 برگزار گردید.


پیرو تشکیل جلسه اتاق فکر جهت بررسی مشکلات برنامه مدیریت عملکرد و تقسیم موضوعات در سه شاخه فرهنگ سازی ،‌تدوین مقررات اداری و کاربر پسند نمودن سامانه ،‌جلسه ای جهت موضوع فرهنگ سازی برگزار گردید. در این هم اندیشی مقرر گردید برنامه ممیزی سرپرستان با توجه به شاخص های قابل سنجش انجام گردد.
اسامی افرادی که در این جلسه حضور داشتند به شرح ذیل می باشد:
1- جناب اقای قاسمی - رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران
2- جناب آقای علمداری - رئیس مطالعات و برنامه ریزی منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
3- جناب آقای شریفی - مشاور
4- جناب آقای معمارزاده- استاد دانشگاه
5- جناب آقای صیاد- رئیس پروژه مدیریت عملکرد
6- جناب آقای صدیق- کارشناس ارشد مدیریت عملکردکلمات کليدي
 
امتیاز دهی