شنبه 28 دي 1398   07:05:32

برگزاری دومین نشست هماهنگ کنندگان نظام نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه

دومین نشست هماهنگ کنندگان نظام نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه در تاریخ 17 مهرماه سال 1396 در مرکزی پنجم برگزار گردید.


دومین نشست هماهنگ کنندگان نظام نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه در تاریخ 17 مهرماه سال 1396 در مرکزی پنجم برگزار گردید. برای مطالعه صورت جلسه این نشست اینجا کلیک کنید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی