دوشنبه 28 مرداد 1398   13:25:21
هنر مشارکت آفرینی
  • 1396/10/16 شنبه هنر مشارکت آفرینی
    خلاصه کتاب هنر مشارکت آفرینی اثر جیم هوردان / برگرداننده : دکتر احمد عیسی خانی
کشف توانمندی ها
  • 1396/10/9 شنبه کشف توانمندی ها
    خلاصه کتاب کشف توامنمدی ها اثر مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون
چه کسی می گوید ‌فیل ها نمی توانند برقصند؟
مدیریت قلب ها
تمایز یا نابودی
تمرین موفقیت در بازار کار
اسرار موفقیت
مدیریت از راه ارزش ها
هفت خصلت انسان های اثربخش
جادوی کار پاره وقت
استراتژی جودویی
پنجمین فرمان
موفقیت
  • 1396/4/10 شنبه موفقیت
    خلاصه 50 کتاب موفقیت در یک کتاب
مرداب روح
خلاصه کتاب چرا کشورها شکست می خورند؟
خلاصه کتاب
خلاصه کتاب
خلاصه کتاب
خلاصه کتاب
سازمان باعملکرد برتر
1 2