دوشنبه 5 اسفند 1398   17:01:13

سازمان باعملکرد برتر

سازمان با عملکرد برتر نویسنده :‌احمد عیسی خانی


تحولات فزاینده و فشارهای رقابتی موجود در محیط سازمانها ضرورت تمرکز بر نوآوری، ارتقا کیفیت، بهبود خدمات به مشتری، سرعت و کاهش هزینه را تشدید کرده است. ناتوانی ساختارها و الگوهای سنتی حاکم برکسب وکار در برآورده ساختن انتظارات و خواسته های ذینفعان باعث رواج رویکرد جدید سازمانی شده است که می کوشد از طریق طراحی و ایجاد سازمانهای با عملکرد برتر پاسخگوی خواسته های به حق ذینفعان باشد. در این مقاله با بهره گیری از بررسی تحلیلی و مطالعه تطبیقی تحقیقات انجام شده ویژگیهای این گونه سازمانها بررسی و عواملی چون ماموریت و چشم انداز، تفکر استراتژیک، اهداف بلند پروازانه، رهبری، کارکنان، ارزشهای محوری مشترک، فرهنگ، فن آوری و فرایندها به عنوان ویژگیهای عمده یک سازمان با عملکرد برتر شناسایی شده است
جهت دریافت ادامه مقاله اینجا کلیک کنید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی