دوشنبه 5 اسفند 1398   19:01:07

خلاصه کتاب

اصول و قدرت چشم انداز


کتاب اصول و قدرت چشم انداز از یکی از بهترین منابعی است که می تواند به عنوان مرجعی برای طراحی و تدوین چشم انداز فردی

مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مشتمل بر سه بخش اصلی است: بخش اول، به تعریف و ماهیت چشم انداز می پردازد. بخش دوم،

به اصول حاکم بر چشم انداز اختصاص یافته که در آن نه اصل اساسی چشم انداز را بر می شمارد. بخش سوم، شامل سه اصل دیگر و

همچنین بحث درباره قدرت چشم انداز است. نویسنده تلاش نموده تا بیشتر از منظر دینی و روانشناختی به موضوع چشم انداز فردی

بپردازد و آن را پایه ای برای چشم انداز سازمانی و حتی ملی دانسته است.
برای مطالعه ادامه مطالب اینجا کلیک نمایید.
کلمات کليدي
 
امتیاز دهی