دوشنبه 5 اسفند 1398   19:06:14

خلاصه کتاب

بزرگترین اصل مدیریت در دنیا


این کتاب به همه مدیران کمک می کند تا سازمان هایشان را بهتر مدیریت کنند و نویسنده معتقد است و ادعا می کند که هیچ اصل دیگری در دنیا برای انجام بهتر کارها و اداره موفق تر شرکتها و سازمانها ،‌قدرت و اثر اصل پیشنهادی او را ندارد.
برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک نمایید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی