دوشنبه 5 اسفند 1398   18:55:30

مرداب روح

مرداب روح


همه ما در خیالات خود هدف از زندگی را رسیدن به خوشبختی تصور می کنیم . این خیال چنان همه گیر است که حتی در قانون اساسی برخی از کشورها رسیدن به آزادی و خوشبختی وعده داده شده است.
به راستی چه کسی مشتاق رسیدن به دشتی سرسبز در یک روز افتابی نیست تا مدتی بی دغدغه و رها در آنجا بیاساید و شاد باشد؟ برای مشاهده خلاصه کتاب در اینجا کلیک نمایید.کلمات کليدي
 
امتیاز دهی