چهارشنبه 27 شهريور 1398   08:16:24

استراتژی جودویی

استراتژی جودویی ،‌روشی برای غلبه بر حریفان قدرتمند


در این مقاله ،‌ابتدا استراتژی های رقابتی از دیدگاه مایکل پورتر بررسی می شود و آنگاه به مبحث اصلی که استراتژی جودویی است ،‌وارد می شویم. این استراتژی برگرفته از تکنیک های ورزش جودو است و شامل 3 محور کلیدی و 10 تکنیک مدون است. برای مطالعه این مقاله در اینجا کلیک نمایید.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی