يكشنبه 31 شهريور 1398   14:17:35

نکات مدیریتی

اداره روز خود


یا شما روز خود را اداره می کنید و یا اینکه این روز است که شما را اداره خواهد کرد. جیم ران (‌کارآفرین و نویسنده آمریکایی)


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی