دوشنبه 5 اسفند 1398   17:33:26

نکات مدیریتی

اداره روز خود


یا شما روز خود را اداره می کنید و یا اینکه این روز است که شما را اداره خواهد کرد. جیم ران (‌کارآفرین و نویسنده آمریکایی)


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی