چهارشنبه 27 شهريور 1398   08:26:49

نکات مدیریتی

شاخص توانمندی مدیران


یکی از شاخص های توانمندی مدیران پرورش کارکنان توانمند است . بخاطر داشته باشیم مدیرانی که نقش مدیریتی را ایفا نمی کنند صرفا کارشناسان خوبی هستند.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی