دوشنبه 5 اسفند 1398   19:05:23

نکات مدیریتی

شاخص توانمندی مدیران


یکی از شاخص های توانمندی مدیران پرورش کارکنان توانمند است . بخاطر داشته باشیم مدیرانی که نقش مدیریتی را ایفا نمی کنند صرفا کارشناسان خوبی هستند.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی